پمپ لجن کش چگونه کار می کند ؟

پمپ لجن کش چگونه کار می کند ؟ پمپ های لجن کش که نوعی پمپ شناور نیز نام برده میشود. پمپ لجن کش به که به عنوان پمپ های فاضلاب یا پمپ های سیتیک نیز شناخته میشوند. کاربردهای پمپ لجن کش بطور گسترده پمپ های لجن کش در تمام خدمات ساختمانی, کارخانجات, فاضلاب خانگی, فاضلاب شهری, روستایی, صنعتی و … کاربرد دارند. لجن کش ها دارای پروانه های مختلفی از جمله پروانه های بسته, پروانه گرداب, ضد انفجار و حتی…