قانون جدید دریافت پایان کار برای ساختمانهای بالای ۶طبقه

بوستر پمپ ها و قانون سیستم اعلام و اطفای حریق در شهرهای بزرگ ایران بخصوص تهران دیده ایم که ساخمانهایی به تعداد طبقات بیش از ۶طبقه بازرسهای شهرداری برای تایید به مواردی اعم از داشتن زیربنای اصولی ضد زلزله، جاگذاری درست و اصولی ستونهای ساختمان و سایز و تعداد میلگردهای داخل هر ستون، تعداد ستونها، آسانسور و دیگر موارد. یکی ازمهمترین گزینه هایی که برای دریافت اخذ مجوز پایان کار میباشد تاییدیه بازرس سازمان آتش نشانی است که ساختمانهای بیش…