قانون جدید دریافت پایان کار برای ساختمانهای بالای ۶طبقه

بوستر پمپ ها و قانون سیستم اعلام و اطفای حریق

در شهرهای بزرگ ایران بخصوص تهران دیده ایم که ساخمانهایی به تعداد طبقات بیش از ۶طبقه بازرسهای شهرداری برای تایید به مواردی اعم از داشتن زیربنای اصولی ضد زلزله، جاگذاری درست و اصولی ستونهای ساختمان و سایز و تعداد میلگردهای داخل هر ستون، تعداد ستونها، آسانسور و دیگر موارد.

یکی ازمهمترین گزینه هایی که برای دریافت اخذ مجوز پایان کار میباشد تاییدیه بازرس سازمان آتش نشانی است که ساختمانهای بیش از ۶طبقه باید سیستم اطفای حریق داشته باشند.

در سالهای گذشته با گسترش زیاد و سریع ساخت و سازهای عظیم و تصویب مقررات ملی ساختمان استفاده از سیستم های اتوماتیک اعلام و اطفای حریق افزایش چشمگیری داشته و به طوری که در حال حاضر تمام ساختمانهای بیش از 6طبقه نیازمند سیستم های خودکار اعلام و اطفای حریق هستند.

با توجه به قوانین جدید اکثریت این سیستم ها که از نوع تعریف شده ( کانوشنال ) هستند و نیاز است ادامه مطلب بخوانید تا اطلاعات شما نسبت به ایسن سیستمهای اعلام و اطفای حریق کاملا آگاه شوید.

سيستم آب آتش نشاني ( اطفای حریق ساختمان )

ضوابط مربوط به طراحي سيستم آب آتش نشاني :
1- سيستم تر:
1-1- در هر قسمت از ساختمان طراحي سيستم آب آتش نشاني مي بايست بنحوي باشد كه با استفاده از هر يك از جعبه هاي F در هر قسمت از ساختمان بوستر پمپهاي مختص اين سيستم بصورت اتوماتيك بكار افتاده و آب مورد نياز در سرنازلها را تامين نمايد.
1-2- ساختمانهاي مشمول اين دستورالعمل ، نياز به طراحي و اجراي سيستم آب آتش نشاني (سيستم تر) دارند .
1-3- متعلقات جعبه F شامل شیر فلکه و کوپلینگ 1/5 اینچ، شیلنگ لاستیکی فشار قوی به قطر ¾ اینچ و سرلوله سه حالته می باشد.
1-4- حداكثر فاصله دو جعبه دريك طبقه 40 متر ميباشد.
1-5- حداقل طول شيلنگ مورد استفاده درجعبه هاي F، 20متر مي باشد.
1-6- طول شيلنگ لاستيكي مخصوص جعبه هاي مي بايست بگونه اي انتخاب و نصب گردد كه تمامي زواياي هريك از واحدها را بصورت كامل و صد درصد پوشش دهد.
1-7- محل نصب جعبه هاي F در قسمت عمومي ساختمان (لابي) يا پاگرد طبقات مي باشد. ضمنا خاطر نشان مي سازد جعبه هاي F نمي بايست در مجاورت تابلوهاي برق و پشت دربها و محلهايي كه احتمال ايجاد موانع در مقابل آن وجود دارد نصب گردد.
1-8- قطر لوله اصلی این سیستم حداقل 2/5 اینچ و ارتفاع جعبه های F ازكف تمام شده 120 سانتيمتر مي باشد.
1-9- بوستر پمپهاي آتش نشاني علاوه بر اتصال به شبكه برق شهري مي بايست به ژنراتور برق اضطراري نيز متصل گردند تا در صورت قطع برق از شبكه شهري، ژنراتور برق اضطراري در كمترين زمان ممكن(حداكثر 4 ثانيه) بصورت اتوماتيك بكار افتاده و آب مورد نياز در سر نازلها را فراهم نمايد.
1-10- امتداد لوله اصلي آب آتشنشاني مي بايست از منبع ذخيره آب مختص به اين سسيستم تا آخرين جعبه امتداد داشته باشد.
1-11- منبع ذخيره آب آتش نشاني مي بايست حداقل پاسخگوي 30 دقيقه آب مورد نياز مجموعه باشد( با درنظر گرفتن اين نكته كه امكان استفاده همزمان از دو جعبه F وجود دارد).
1-12- در خصوص كاربري هاي خاص، بيمارستانها، فراهنگسراها و سينماها، پاركينگهاي طبقاتي و … سيستمهاي مورد نياز پس از طراحي و ارائه نقشه هاي مربوطه به سازمان، بررسي و اعلام نظر مي گردد.

جدول مشخصات سيستم آب آتش نشاني:

2- سيستم لوله كشي خشك آتش نشاني:
2-1- قطرلوله خشك نبايد از 2/5 اینچ کمتر باشد و مي بايست به درون تمامي جعبه هاي F امتداد یابد.
2-2- لوله خشك ميبايست درون جعبه هاي F به كوپلينگ و شيرفلكه 1/5 اینچ مجهز گردند.
2-3- لوله خشك در قسمت همكف محل استقرار خودروهاي آتش نشاني (مجاور دسترسي ها) مي بايست به شيرفلكه يكطرفه و كوپلينگ2/5 اينچ مجهز گردد.
2-4- لوله و كليه اتصالات آن مي بايست با رنگ زرد رنگ آميزي شده تا بوضوح مشخص و قابل رويت باشد.
تبصره :
استفاده تركيبي ازسيستم تر و خشك با طراحي و اجراي شير يكطرفه در بين مسير منبع و لوله اصلي امكان پذير مي باشد.
3- شبكه بارنده خودكار (آب افشان)
3-1- اين سيستم مي بايست به نحوي طراحي گردد كه پوشش كامل براي تمامي محلهاي پارك خودرو تائيد شده فراهم گردد (ترجيحاً بر روي هر پاركينگ يك آب افشان)
3-2- در صورتي كه اجراي شبكه بارنده براي تمامي فضا الزامي باشد ، ضروريست نسبت به طراحي اين شبكه با منظور نمودن شعاع پوشش 2/5 متر بنحوي كه پوشش صد در صد محيط تامين گردد ، اقدام شود.

سيستم كشف و اعلام و اطفاء حريق :
به لحاظ اطلاع بموقع از وقوع حريق و تسريع در عمليات اطفايي، طراحي و اجراي اصولي سيستمهاي كشف و اعلام حريق از نوع دستي و اتوماتيك استاندارد و متناسب با نوع كاربري، درآگاهي بموقع از خطر موثر بوده و پيش از رسيدن محيط به لحظه بحراني فرصت لازم براي عمليات مبارزه با آتش سوزي را فراهم مي نمايد. لذا تجهيز كليه قسمتها در ساختمانهاي مشمول اين دستورالعمل به اين سيستم بنحويكه پوشش صددرصد محيط را فراهم نمايد الزاميست و در اين راستا رعايت نكات ذيل ضروري مي باشد :
1- هر ناحيه از حريق مي باسيت منطقه بندي و به يك Zone متصل گرديده، و علاوه بر آن موارد ذيل رعايت گردد:
1-1- اگر كل مساحت كف ساختمان 3000 متر مربع يا كمتر است مي توان آنرا يك زون فرض كرد.
1-2- حداكثر مساحت يك زون در يك طبقه نبايد بيشتر از 2000 متر مربع باشد.
1-3- حداكثر مسافتي كه يك فرد در داخل يك زون حركت مي كند تا محل دقيق حريق را رويت نمايد نمي بايست بيشتر از 30 متر باشد.
1-4- درمواردي كه يك ساختمان داراي تصرفهاي گوناگوني است، هر نوع تصرف بايد بعنوان يك زون جداگانه تلقي گردد.
1-5- يك زون نبايد بيشتر از يك طبقه را شامل گردد.
1-6- در مكانهايي كه پله اضطراري و يا راه فرار در پشت يك بخش قرار گرفته كه آن بخش و راه فرار در يك منطقه ازحريق قرار دارند، مي بايست راه پله يك زون مجزا در نظر گرفته شود.
1-7- اگر يك زون قسمتهاي مختلفي را پوشش مي دهد، در چنين شرايطي شروع زونهاي ديگر در انتهاي ديوار هر زون درنظر گر فته شود.
2- در فضاهاي خالي كه كمتر از 80 سانتي متر ارتفاع دارند ، تنها در صورتي كاشف اعلام حريق قرار مي گيرد كه احتمال گسترش شديد آتش سوزي وجود دارد.
3- محل خالي(سقف كاذب يا از اين قبيل) كه بيش از 80 سانتي متر ارتفاع دارند ، نصب كاشف اعلام حريق ضروري است .
4- نصب كاشف هاي اعلام حريق در تمامي فضاهاي مهم ساختمان مانند (اتاق خواب ، هال و پذيرايي و…) بصورت جداگانه الزامي است.
5- حداكثر فاصله دسترسي افراد در هر منطقه با شستي اعلام حريق 30 متر و در مجتمع هاي مسكوني، ساختمانهاي مشمول اين دستورالعمل، طراحي و اجراي يك دستگاه شستي اعلام حريق در پاگرد طبقات به همراه تجهيزات سمعي و بصري مناسب الزاميست. ضمنا تمامي شستي ها مي بايست همشكل و هم رنگ باشند.
6- ارتفاع نصب شستي هاي اعلام حريق از كف تمام شده حداقل 110 و حداكثر 140 سانتيمتر مي باشد.
7- كليه كاشفها مي بايست تابع يكي از استانداردهاي معتبر جهاني يا استاندارد ملي ايران 3706باشند ضمنا ارسال كليه مشخصات اين سيستم به سازمان الزاميست.
8- تعداد لوازم هشداردهنده در يك محيط بايد بنحوي طراحي گردد كه صداي مورد نياز را در هر يك از قسمتهاي ساختمان ايجاد نمايد.
9- پنل مركزي مي بايست در مكاني طراحي و اجراء گردد كه ريسك حريق كمتري داشته و حضور افراد بصورت دائم و شبانه روز در آن ميسر باشد.
10- ضروريست محل نصب مركز كنترل اعلام حريق به كاشف، شستي و آژير مجهز گردد.
11- ضروريست نحوه كاركرد و عملكرد پنل مركزي بصورت قاب شده و خوانا در كنار آن بر روي ديوار نصب گردد.
12- حداكثر فاصله افقي بين هر نقطه داخل فضاهاي پوششي دتكتورها بايد بشرح ذيل باشد:
الف) دتكتورهاي حرارتي 5/30 متر (حداكثر پوشش براي هر دتكتور 50 متر مربع)
ب) دتكتورهاي دودی 7/50 متر (حداكثر پوشش براي هر دتكتور 100 متر مربع)
13- اين سيستم مي بايست بايد بصورت دوره اي و منظم توسط كارشناسان متخصص بازديد و سرويس گردد تا همواره داراي كارايي مطلوب و مناسب باشد.

به همین دلیل و قانونهایی که گفته شده باید در تمام ساختمانها سیستم اطفای حریق قرارکیرد تا مجوز پایان کار را دریافت کنید.

برای مشاوره نیز میتوانید با متخصصان ما از طریق شماره های بالای سایت در ارتباط باشید.

افزودن یک دیدگاه